najstarejši delujoči ansambel, že od leta 1952

 
  

 

   

VINCE RUMENO
Beneška narodna

Vince rumeno, čisto in sladko,
dol teče gladko, pijmo ga le!
Dole, dole, dole......................
dol teče gladko, pijmo ga le!

Najslajše vince res je beneško,
vince beneško, pijmo ga le!
Dole, dole, dole.....................
dol teče gladko, pijmo ga le!

Zdravje ohrani vince domače,
vince beneško, pijmo ga le!
Dole, dole, dole.....................
dol teče gladko, pijmo ga le!

Pijmo ga pijmo, dokler živimo,
dokler živimo, pijmo ga le!
Dole, dole, dole......................
dol teče gladko, pijmo ga še!